IMPACT FACTOR 2018
0,804
 
 
 
DashboardAbout the Journal
About the Journal

Impact Factor

Current Impact Factor: 0.750
5-years Impact Factor: 1.007

Impact Factor 2014: 0.817
Impact Factor 2013: 0.817
Impact Factor 2012: 0.529
Impact Factor 2011: 0.674
Impact Factor 2010: 0.489

Editorial Board

Editor-in-Chief: Zbigniew Kołtowski

Vice Editor-in-Chief: Grzegorz Borsuk

Section Editors:
Bee Biology: Adam Tofilski, Bożena Chuda-Mickiewicz
Bee Genetics: Andrzej Oleksa, Aneta Strachecka
Bee Breeding: Małgorzata Bieńkowska, Krzysztof Olszewski
Pathology and Toxicology: Grażyna Topolska, Paweł Chorbiński
Pollination and Bee Botany: Zbigniew Kołtowski, Marzena Masierowska
Bee Products: Sławomir Bakier, Ewa Waś
Management, Technologies, and Economy: Jerzy Wilde, Krystyna Czekońska
Solitary Bees and Bumblebees: Dariusz Teper, Tadeusz Pawlikowski

Advisory Board:
Kaspar Bienefeld (Germany)
Mieczysław Biliński (Poland)
Paweł Chorbiński (Poland)
Sarah Alexandra Corbet (England)
Cecilia Costa (Italy)
Maria da Graça Campos (Portugal)
Dan Eisikowitch (Israel)
Halit Vasfi Gençer (Turkey)
Krzysztof Grzywnowicz (Poland)
Ernesto Guzman (Canada)
Fani Hatjina (Greece)
Per Kryger (Denmark)
Zbigniew Lipiński (Poland)
Algirdas Skirkevièius (Lithuania)
Andreas Thrasyvoulou (Greece)
Werner von der Ohe (Germany)
Zdzisław Wilkaniec (Poland)
Michał Woyciechowski (Poland)
Jerzy Woyke (Poland)
Anna Wróblewska (Poland)
Krystyna Żółtowska (Poland)

Statistical Editor: Robert Maciorowski
Language Editor: Jeffrey Taylor
Technical Editors: Beata Panasiuk, Sławomir Machaj
 
Copyright © 2006-2020 Bentus All rights reserved.
Granted by Ministry of Science and Higher Education; Project no 42/IxP/dem/2012r
Powered by Editorial System